โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 16 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายสยาม คำชนะ (นี)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 2
อีเมล์ : sayamk1@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ลักขณา ละกังถา (ลักษณ์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 17
อีเมล์ : lukkhana555@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ลือชัย บุตคุป (แตก)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 3
อีเมล์ : tak_biot2000@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชวัลวิทย์ (ตักโพธิ์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : -
อีเมล์ : apichattakpo15066@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เฉิมพ​ล​ ริยะบุตร (โด้)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 2
อีเมล์ : dodotbm@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เฉิมพล ริยะบุตร (โด้)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 2
อีเมล์ : dodotbm@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปริญญา เถาว์สอน (Thong)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 1
อีเมล์ : parinya1978thaosorn@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุพิชชาแก้วพรม (เมย์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุพิชชา แก้วพรม (เมย์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 17
อีเมล์ : Suphitcha.kaewphom@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรรณวิภา ฤทธิ์ธรรม (ปาล์ม)
ปีที่จบ : 55   รุ่น : 16
อีเมล์ : Wanwiparittham00@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เจนจิรา ยะเทียม (เจน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 16
อีเมล์ : chenchira2979@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อนุพล เชิดสังวาลย์ (ทีม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น :
อีเมล์ : anuphon03840@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม