โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
  สุขภาพดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

ปรัชญาโรงเรียนพะทายพิทยาคม
ปญญา ย ปริสุชฌติ” คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา