โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
          โรงเรียนพะทายพิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนตั้งเเต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) คือ หลักสูตรสามัญ
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) คือ หลักสูตรวิทย์-คณิต