โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2565
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.19 MB