โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประะจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประะจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.7 KB