โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ-2565
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.73 KB