โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและความประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและความประพฤติมิชอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.72 KB