โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
การเสริมสร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมขององค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมขององค์กร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.87 KB