โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 48487
>หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 48555
>เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 48620
>เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล 48540
>เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 48220
>เอกสาร ว21 (สนธิราษฎรวิทยา) 48470
>ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 48221
>เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (เกียรติบัตร) 48481
>หลักเกณฑ์ ว21-2560 จากเว็บสพม.22 48609