โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร