โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
คณะผู้บริหาร

นางภัทรวดี มีระหงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน
ครู คศ.3

นายสยาม คำชนะ
ครู คศ.3

นางสาวพิชญภัค สมปัญญา
ครู คศ.3