โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ข่าวประชาสัมพันธ์
14มีนาคม2566 งานวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3เเละม.6 (อ่าน 132) 13 มี.ค. 66
11-15มีนาคม2566 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นม.1เเละม.4 (อ่าน 135) 13 มี.ค. 66