โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพัชยา คงแสนคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพลวัฒน์ พรมสมบัติ
ครูอัตราจ้าง

นายธีระวัฒน์ พลีจันทร์
ครู คศ.1