โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,09:30  อ่าน 677 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญเงิน รายการเเข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนียา มูลชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:10  อ่าน 601 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลชมเชย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนียา มูลชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:08  อ่าน 617 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองแดง รายการสร้างWeb Applications ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนียา มูลชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:07  อ่าน 585 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองแดง รายการเเข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนียา มูลชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:06  อ่าน 591 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การเเข่งขัน science show ชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยาภรณ์ วิเศษศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,14:36  อ่าน 600 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศ รายการทำน้ำพริก เครื่องเคียงผักสด ระดับชั้นม.1-3 งานสิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภคพร พานิจ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,12:50  อ่าน 612 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(skit )ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีระดับชาติ ปีการศึกษา2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลัดดาภรณ์ ไชยสุระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,11:04  อ่าน 669 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลัดดาภรณ์ ไชยสุระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,11:04  อ่าน 649 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางวิลาวัณย์ แวงดีสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,11:01  อ่าน 565 ครั้ง
รายละเอียด..